Singin

Focus jongeren sing-in is een bijeenkomst die een keer in de twee maanden wordt georganiseerd. Op deze Focus-avonden willen we jongeren bereiken met de blijde boodschap van Jezus Christus. Tegelijk willen we met Focus een middel zijn voor de Heilige Geest waarmee Hij jongeren kan aanmoedigen en aansturen om hun weg met God te gaan. Dit proberen we vooral te bereiken door veel zang en muziek, en af en toe drama, film of een overdenking. Kom gerust eens kijken, check daarvoor onze agenda!

Heb je vragen, ideeen, opmerkingen of suggesties?
Deze kun je mailen naar focusheemse@gmail.com
Dit is het adres waar de bijeenkomsten die we organiseren plaats vinden:

Kandelaarkerk
Weidebuurt 9
Heemse