Focus Bus

Al een heel aantal jaren is de EO-jongerendag een groot evenement voor veel christelijke jongeren. Vanaf 2012 rijden er Focus bus(sen) die jongeren uit de omgeving van Hardenberg, op een gezellige en een gezamenlijke manier naar de EO-jongerendag brengen. Op deze manier hopen we als Focus ook dat de onderlinge band tussen jongeren groeit.

Sinds corona ons rijden er geen bussen meer vanuit deze organisatie.

We hopen dit op een later moment weer op te kunnen pakken.
Wil jij je hiervoor inzetten nem dan contact met ons op!